(0)
English
Nederlands

 

Verbeter de klank en het uiterlijk van je piano of vleugel met een nieuwe set maatwerk bassnaren
Alle bassnaren stuk voor stuk opmeten en eindeloze formulieren invullen is niet nodig
Het maken van een een mal van de piano of vleugel is makkelijker, sneller en veel minder foutgevoelig
Breng de hele besnaring in balans door ons ook de discant te laten berekening

 

 

Bestelstappen stap 1

 

 

Benodigdheden
* Standaard bruin inpakpapier zoals hierverkrijgbaar
* Een potlood
* Een schaar
* Fijn schuurpapier

 

Zie onderstaande video over het maken van een mal

 

 

 

 

Of volg onze geschreven handleiding
Stap 1
Positioneer het papier zo dat de aanhangstiften tot en met de stempennen bedekt zijn, en trek het papier strak
Stap 2
Schuur met de schuurklos over het papier zodat de kamstiften net door het papier komen
Het papier ligt nu vast doordat de kamstiften er iets doorheen steken
Stap 3
Trek het papier strak richting de aanhangstiften en schuur deze op dezelfde wijze net door het papier
Het papier niet nog verder over de aanhangstiften drukken, want dan worden de gaten te groot
Stap 4
Trek het papier nu strak in de richting van de stempennen en tape het eventueel vast aan het frame of de kast
Stap 5
Bij agraffen
Met schuurpapier of potlood op de plaats van de agraffen over het papier gaan
Het einde van de mensuur, het klinkende gedeelte, dient duidelijk zichtbaar te zijn op de mal
Let bij zadelagraffen e.d. goed op waar het einde van het klinkende gedeelte zich bevindt
Bij capo tasto
Ga nu met de schuurklos over de raamstiften op de capo tasto
Als er geen raamstiften zijn, dan de positie van de hele capo tasto met potlood duidelijk aangeven
Met potlood over het papier gaan zodat zichtbaar is waar de snaren over de capo tasto gaan
Als er geen snaren meer aanwezig zijn, zelf met potlood aangeven waar de snaren over de capo tasto gaan
Stap 6
Overgangssnaren graag op een aparte mal zetten. Wanneer dit niet kan kun je de overgangssnaren meesturen. Rijg deze dan op volgorde op een draad. Wij brengen tijd in rekening voor het opmeten van ingezonden snaren
Stap 7
Controleer het aantal tweekoren en enkelkoren zodat het aantal agraffen, stiften, kamstiften, aanhangstiften en streepjes op de mal en in het instrument met elkaar overeenkomen

 

De mal is gereed!

 

 

 

Naar stap 2 - Gegevens